Thursday, December 2, 2010

moga aku SYAHID


Hadits Rasulullah SAW,yang diriwayatkan oleh Hakim, Khatib,Ibnu Asakir,dan Dailami : “Barang siapa yang jatuh cinta (kepada lawan jenis), kemudian dia tetap menjaga kesucian dirinya dan menyembunyikan rasa cintanya, lalu mati, maka dia mati syahid,”
No comments:

Post a Comment